MICROOFFICE® nově i ve Frankfurtské škole financí & managementu

„CO___LAB je více než pouhá kancelář. Prostorová koncepce
vychází z porozumění lidské interakce, která má za cíl posílit
zážitek na provozní, fyzické i duševní úrovni.“
— VINCENT KUYVENHOVEN, MAJITEL STUDIA KUYVENHOVEN —

Frankfurtská škola financí & managementu je jednou z předních evropských obchodních škol, které poskytují vynikající vzdělání v oblasti managementu a financí. V roce 2022 přišla na řadu celková modernizace pracovních prostor. Tyto prostory byly nově navrženy s cílem sloužit nejen jako designové kancelářské zázemí, ale zejména jako flexibilní místo pro setkání studentů a konzultantů.


Frankfurtská škola se dlouhodobě potýkala s problémy v oblasti akustiky, které se rozhodla vyřešit ve spolupráci s designérským týmem Plot Twist Placemaking a se Studiem Kuyvenhoven. Celý nový koncept byl vypracován na základě dotazníku, ve kterém se zaměstnanci shodli na klíčových aspektech, které chtějí změnit. Jednalo se zejména o špatné akustické podmínky v prostorách, a proto bylo cílem vytvořit místo vhodné nejen pro práci, ale také pro setkání, diskuse a přemýšlení nad novými projekty. Přitom bylo klíčové maximální využití přírodních materiálů s důrazem na udržitelnost a jednoduchý minimalistický design.


Výsledkem je elegantně promyšlené setkávací místo s názvem CO___LAB, které představuje unikátní řešení společenských prostor založené na podpoře lidské interakce, sociálních hodnot a udržitelnosti. Celý komplex je řešen dvěma odlišnými způsoby – využití otevřeného prostoru s různorodými možnostmi sezení, dřevěnými prvky, zelení a technologickými vymoženostmi. Naopak další prostory poskytují maximální soukromí a akustický komfort.
Zasedací místnosti MICROOFFICE® od společnosti SilentLab zajišťují lepší akustiku a klid pro práci i nerušený online meeting či telefonát. Designéři na základě požadavků vybrali dvě varianty tichých zón – MICROOFFICE® PRIME pro jednu osobu a MICROOFFICE® QUADRIO I až pro čtyři osoby. Celé pracovní místo CO___LAB se tak dokáže přizpůsobit potřebám každého jednotlivce.

Přesvědčte se sami zde.